Ze względu na Państwa bezpieczeństwo proszę nie podawać w formularzu danych osobowych ani szczegółów sprawy. Te informacje należy przekazać w bezpośrednim kontakcie z adwokatem.
Ze względu na wagę problemu zgłoszenie może zostać przyjęte w specjalnym trybie, jednak taka usługa będzie dodatkowo płatna.
Wysłanie zgłoszenia i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu jest konieczne do obsługi zgłoszenia.