Autor: adw. Miłosz Matysiak

  • Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego – jak bronić swoich praw?

    Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego – jak bronić swoich praw?

    W tym artykule postaram się przybliżyć przebieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w przypadku gdy przewoźnik zostanie skontrolowany na drodze i zostanie wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne. Proszę potraktować ten wpis jako pewien generalny drogowskaz, niektóre postępowania mogą się różnić często istotnymi niuansami. Po przeprowadzeniu kontroli (np. waga pojazdu, nacisk na oś napędową, czas pracy kierowcy) […]